Finanční plán


Finanční plán je jako mapa, která nám pomůže snáze dojít do vytyčeného cíle. Je dokázané, že lidé kteří se plánem řídí, dosahují přibližně 3x lepších výsledků než ti, kteří nad svými cíli v průběhu života nepřemýšlejí a žádnou mapu nevlastní.

Základní finanční plán může být docela jednoduchý a krátký. Stačí, aby splnil tyto čtyři body. Měl by zhodnotit naši současnou finanční situaci, posoudit okolnosti které by vás mohli na cestě omezit, stanovit reálné finanční cíle a konečně, měl by určit způsob, jak svého cíle dosáhneme.

Ovládejte své finance, nenechte se jimi ovládat

finanční plán

1605

Vyhotovených finančních plánů


2

Průměrně odhalených chyb ve stávajícím portfoliu smluv


6

Průměrně ušetřených hodin běháním po finančních domech

Nejčastější dotazy

Jak se postupuje při sestavení finančního plánu?

Na finančním plánu pracujeme ve chvíli, kdy máme od klienta veškerá data a smlouvy. Začínáme rozborem stávajícího portfolia. Následně stanovíme strategii s ohledem na klientovy potřeby. Poté zpracujeme nabídky od různých finančních domů a nakonec zvolíme optimální variantu řešení. Celý postup s klientem později konzultujeme.

Jaké jsou nejčastější cíle?

Mezi nejběžnější cíle patří koupě vlastního bydlení, zajištění příjmu a majetku, budování renty, spoření dětem, investování volných finančních prostředků a další.

Je nutné finanční plán v čase aktualizovat?

Lidem se v čase mění životní situace i potřeby. Na tyto podněty je dobré ve finančním plánu reagovat. Nejčastějšími důvody jsou změna povolání, zvýšení příjmu, nový přírůstek do rodiny, získání většího obnosu peněz a jiné.

Jsem schopen si finanční plán vytvořit sám?

Možné to určitě je. Je potřeba mít jisté znalosti a vědět jak na to. Problémem jsou vlastní emoce, které nám brání udělat racionální rozhodnutí. Proto je vhodné konzultovat finanční plán s odborníkem.

Je možné řešit i jednotlivé oblasti financí, nebo vždy musím mít finanční plán?

Mnoho lidí to tak řeší. Ve financích ale vše souvisí se vším. Pokud se tedy zaměříme jen na jednu konkrétní potřebu, bez znalosti celkové finanční situace, může docházet k nepřesnostem, nebo dokonce chybným rozhodnutím.

Spolupracujeme s více než 60 finančními institucemi

VŠICHNI NAŠI PARTNEŘI